1398/05/22

شركت مهندسين مشاور در زمينه سدسازي در دستگاه نظارت مقيم خود در پروژه سدسازي در استان فارس نياز به نيروهاي زير دارد

۱- مهندس عمران جهت سرپرست دستگاه نظارت با حداقل ۱۵ سال سابقه سرپرستي صرفاً در پروژه هاي سدسازي (ترجيحاً سد خاكي):

ارسال رزومه به آدرس ايميل: snjob1398@gmail.com

۲- مهندس عمران جهت ناظر عمليات خاكي با حداقل ۱۰ سال سابقه مفيد صرفاً در پروژه هاي سدسازي:

ارسال رزومه به آدرس ايميل: nzjob1398@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :