1398/01/27

         تاریخ انقضا :1398/1/30

 

 شركت دانش بنيان البرز ميكروسيستم جهت تكميل كادر واحد الكترونيك و تحقيق و توسعه خود در استان قزويناز افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس بازرگاني و پشتيباني آقا/خانم 

شرايطت خصصي الزامي:

  داراي مدرك كارشناسي برق و كارشناسي ارشد MBA
  آشنا با سيستم هاي اتوماسيون صنعتي - آشنا با متدهاي بازاريابي
  شرايط عمومي:سن كمتر از سي سال - علاقه به كارگروهي
  محل كار: قزوين - شهر صنعتي البرز

ازمتقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را  با عنوان "رزومه-نام-نامخانوادگي" به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
آدرس ايميل  amir_lm35@yahoo.com


طراحی و پیاده سازی :