1398/01/27

                     تاریخ انقضا   1398/1/30

يكشركت پيمانكاري جهت كار در استان ايلام جهت پروژه تصفيه خانه آب استخدام ميكند

عنوان شغليكارشناس دفتر فني
شرايط: با پنج  سال سابقه كار مرتبط با تصفيه خانه - مسلط به امور دفتر فني
رشته تحصيليمدرك تحصيلي عمران

💡حتما در عنوان ايميل درج شود
"استخدام دفتر فني تصفيه خانه"

ارسال رزومه     taravacancy@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :