1398/01/27

    تاریخ انقضا  1398/1/30

 

يك شركت توليدي جهت تكميل كادر منابع انساني خود در استان آذربايجان شرقي(تبريز( از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد

مسئولتوليد آقا 

   ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي صنايع
   داراي حداقل سه سال سابقه كار مرتبط

انباردار آقا 

   آشنايي كامل به اسناد انبار و انبار گرداني
   داراي حداقل پنج سال سابقه كار انبارداري

كمك انباردار آقا 

   حداقل ديپلم
   آشنايي كامل به امورات انبار و نرم افزارهاي انبار
   دو سال سابقه كار

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
آدرس ايميل     estekhdam1397t@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :