1398/01/27

          تاریخ انقضا  1398/1/31

 

 يك شركت معتبر جهت تكميل كادرخود در استان قزوين از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مينمايد.

عنوان شغليتكنسين آقا

شرايط:

·        مدرك فوق ديپلم مكانيك يا ماشينابزار

·        دو سال سابقه كار

·        محل خدمت كارخانه در شهر صنعتيالبرز

·        بيمه تامين اجتماعي از روز اول

·        مطابق قوانين وزارت كار و اموراجتماعي

از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود رابه آدرس ايميل زير ارسال كنند.

         

آدرس ايميل emplo.est@gmail.com  

 

 


طراحی و پیاده سازی :