1398/01/27

        تاریخ انقضا  1398/1/31

 شركت گردشگري راههاي آسمان نيلي جهت تكميل كادر خود در استان خراسان رضوي ازافراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
1كارشناس حسابداري يكنفر با سابقه كار مفيد
2كارشناس كامپيوتر يكنفر
از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه عكسدار خود را به آدرس ايميل زيرارسال كنند.
آدرس ايميل           estekhdam@mrtiko.com

طراحی و پیاده سازی :