1398/01/27

            تاریخ انقضا  1398/1/31

كارخانه كاشي گرانيتي الماس كوير يزد جهت تكميل كادر خود به همكاري رده شغلي زير در مهريز نيازمند است.

عنوانشغليكارشناس سراميك يا شيمي جهت مسئول كنترل كيفي
متقاضيان ميتوانند رزومه خود را به آدرس ايميل درج شده در ذيل ارسال نمايند.

emadshiryan@yahoo.com


طراحی و پیاده سازی :