1398/01/27

           تاریخ انقضا 1398/1/31 

يك شركت در قزوين جهت تصدي مشاغل ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:  

مهندس مكانيك 
فوق ليسانس مهندسي مكانيك باگرايش طراحي كاربردي و يا ليسانس مهندسي مكانيك با گرايش طراحي جامدات
با حداقل پنج سال سابقه كار ➖مسلط به نرم افزارهايsolidwork-catia-ABAQUS-ANSYS-Office

مهندس مكانيك 
فوق ليسانس مهندسي مكانيك باگرايش تبديل انرژي و يا ليسانس مهندسي مكانيك با گرايش سيالات
با حداقل پنج سال سابقه كار مسلط به نرم افزارهايsolidwork-catia-ABAQUS-ANSYS-Office

ارسال رزومه    emplo.est@gmail.com


طراحی و پیاده سازی :