1398/01/27

      تاریخ انقضا 1398/1/30  

به نقشه كش الكتريكال مسلط به تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعيف و پست هاي كمپكت با حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط، تكنسين برق مسلط به كنترل كيفيت و نقشه خواني تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعيف و پست هاي كمپكت با حداقل پنج سال سابقه كار و تكنسين برق مسلط به نقشه خواني و مونتاژ تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعيف و پست هاي كمپكت با حداقل پنج سال سابقه كار جهت شركت طيف آساالبرز در شهرك صنعتي سيمين دشت كرج نيازمنديم.
آدرس ايميل    info@tayfasa.com


طراحی و پیاده سازی :