1398/01/26

            تاریخ انقضا  1398/1/30

 

 يك شركت عمراني جهت پروژه هاي خود در استان مازندران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي‌كند.

مهندس عمرانسرپرست كارگاه 
شرايط: داراي هفت سال سابقه كاريساكن مازندران
مهندس عمرانكارشناس اجرا
شرايط:با حداقل پنج سال سابقه كاريساكن مازندران
متقاضيان مي‌توانند، رزومه خود را به ايميل زير ارسال كنند.

آدرس ايميل  imenrah13229@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :