1398/01/26

استخدام حسابدار در استان همدان     تاریخ انقضا 1398/1/30

يك شركت توليدي صنعتي جهت تكميل كادر خود در استان همدان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مينمايد.

🔹حسابدار
🔹با 5 سال سابقه مرتبط
🔹كارشناسي / كارشناسي ارشد
🔹تسلط به مباحث حسابداري (صنعتي)و سابقه كار مرتبط
🔹تسلط و آشنايي كامل به كليه موارد مورد نياز اداره دارايي و بيمهارائه دفاتر قانوني ، معاملات فصلي، اظهارنامه مالياتي ، اظهارنامه ارزش افزوده و ...
🔹تسلط به نرم افزارهاي ماليو حسابداري
🔹 تسلط كامل به نرم افزار هايExcel، Word

ازمتقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

آدرس ايميلaegh.staff@gmail.com


طراحی و پیاده سازی :