1398/01/26

استخدام مسئول فني (كنترل كيفي) درخراسان جنوبي    تاریخ انقضا  :1398/1/26

 

كارخانه پدنك شركت تعاوني توليدي بعثت بشرويه جهت تكميل كادر فني خودد در استان خراسان جنوبي از افراد واجد شرايط زير دعوت بههمكاري مي نمايد.

عنوان شغليمسئول فني كنترل كيفي

جنسيتخانم/آقا

رشته هاي تحصيليليسانس صنايع غذايي و شيمي يابالاتر

شرايط: اولويت با افراد بومي و مناطق همجوار ميباشد- حقوق و مزايا مطابق با قانون وزارت كار- تضمين لازم جهت كار در كارخانه -حداقل قرارداد يكسال كاري مي باشد.

متقاضيان واجد شرايط مي توانندرزومه خود را به ايميل mortezaamery@ymail.com ارسال نمايند .


طراحی و پیاده سازی :