1398/01/26

استخدام مهندس عمران در استان ايلام      تاریخ انقضا    1398/1/30

يك شركت پيمانكاري جهت كار در استان ايلام جهت پروژه تصفيه خانه آب استخدامميكند

عنوانشغلي:  كارشناس دفتر فني
شرايط:با پنج  سال سابقه كار مرتبط با  تصفيه خانه - مسلط به امور دفتر فني
رشته تحصيليمدرك تحصيلي عمران

💡حتما در عنوان ايميل درج شود
"استخدام دفتر فني تصفيه خانه"

ارسال رزومهtaravacancy@gmail.com


طراحی و پیاده سازی :