1398/01/26

استخدام كارشناس حسابداري،فروش واداري يك شركت مواد غذايي در كرج     تاریخ انقضا 1398/1/26

 

 يك شركت توليد مواد غذايي در كرج به رده هاي شغلي زير نيازمند است.

1كارشناس حسابداري مسلط به حسابداري فروش و نرم افزارهاي مالي،حداقل سه سال سابقه كار مفيد و حداكثر سن سي و پنج سال
2كارشناس فروش تسلط به فروش شهرستان و آمادگيعزيمت به شهرستان، حداقل سه سال سابقه كار مفيد و حداكثر سن سي و پنج سال
3كارشناس اداري مسلط به قوانين وزارت و امورپرسنلي، حداقل سه سال سابقه كار مفيد و حداكثر سن سي و پنج سال

 متقاضيان مي توانند رزومه خود رابه آدرس ايميل s.mantaalborz@gmail.com ارسال نمايند.


طراحی و پیاده سازی :