1398/01/26

استخدام كارشناس اداري و مالي در يكشركت معتبر در تهران       تاریخ انقضا  :1398/1/30

 

   يكي از شركت هاي  تحت ليسانس همكاران سيستم  جهت تكميل كادر اداري و مالي  خود با شرايط ذيل  دعوت به همكاري مي نمايد:

حداقل مدرك كارشناسي  رشته هاي مرتبط حداكثر سن سي سال

آدرس ايميل      sgsp@systemgroup.net


طراحی و پیاده سازی :