1397/12/07

شركت پالايش نفت لاوان با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه كيفيت و كميت توليد فرآورده

 هاي نفتي و كمك به خود كفايي و اشتغال ايران اسلامي در نظر دارد به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي عملياتي و غيرعملياتي تعداد ۸۵ نفر از داوطلبان مرد واجد شرايط را در مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي در رشته ها و گرايش هاي مندرج در جدول زير از بين فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق برگزاري آزمون استخدامي كتبي(عمومي،تخصصي)،مصاحبه فني و گزينش بصورت قراردادي در چارچوب قانون كار و تأمين اجتماعي در نيمه دوم فروردين ماه ۱۳۹۸ دعوت به همكاري نمايد.شرايط ثبت نام و تاريخ دقيق آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.


جدول مقاطع و رشته هاي تحصيلي موردنياز شركت پالايش نفت لاوان

مقطع تحصيلي


رشتـه تحصيلي


گـرايش

كارشناسـي


مهندسي شيمي


كليه گرايشها به استثناء صنايع غذايي، بيوتكنولوژي،زيست پزشكي، داروسازي، صنايع شيمي معدني، محيط زيست، پليمر

مهندسي نفت


شيمي كاربردي


مهندسي مكانيك


كليه گرايشها به استثناء مهندسي پزشكي(بيومكانيك)، سيستم محركه خودرو، سازه بدنه خودرو، مكاترونيك، طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو

برق


كليه گرايشها به استثناء مهندسي پزشكي(بيوالكترونيك)، مكاترونيك، راه آهن برقي

مهندسي عمران


مهندسي مواد


__-

كامپيوتر و فناوري اطلاعات


سخت افزار، نرم افزار، فناوري اطلاعات

HSE


صنايع غذايي


مديريت بازرگاني


حقوق قضايي


حسابداري


كاردانـي


شيمي و صنايع شيميايي


كليه گرايشها به استثناءگياهان دارويي

مكانيك


خودرو

امداد و نجات


علوم حراستي/علوم انتظامي

http://www.lorc.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=141&newsview=564

طراحی و پیاده سازی :