1398/06/20

 يك شركت معتبر مهندسي بازرگاني در محدوده شرق تهران جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
۱ كارشناس منابع انساني ترجيحاً خانم -  ۳ سال سابقه كار

۲ كارشناس فروش آقا -  ۳ سال سابقه كار

۳ كارشناس بازرگاني – خريد داخلي ترجيحاً آقا  -  ۳ سال سابقه كار

۴ كارشناس بازرگاني خارجي ترجيحاً آقا -   مسلط به زبان انگليسي و سابقه ترخيص كالا -  ۳ سال سابقه كار
 
۵ مدير بازرگاني خارجي ترجيحاً آقا -  مسلط به زبان انگليسي و سابقه ترخيص كالا -  ۵ سال سابقه كار

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
آدرس ايميل: resume_pt@yahoo.com

طراحی و پیاده سازی :