1398/06/13

 شركت مهندسين مشاور دريا بندر جهت تكميل كادر دفتر مركزي در تهران و دفتر نظارت استان هرمزگان نياز به افراد مشروحه زير دارد.
۱ نقشه كش تاسيسات برق و مكانيك با حداقل ۵ سال تجربه
۲ نقشه كش سيويل آشنا به سازه هاي دريايي با حداقل ۵ سال تجربه
۳ مترور آشنا به سازه هاي دريايي و ساختماني با حداقل ۱۰ سال تجربه
۴ كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه با حداقل ۷ سال سابقه فعاليت در پروژه هاي نفت و گاز و كارهاي دريايي مسلط به نرم افزارهاي مرتبط
۵ مهندس عمران جهت نظارت كارگاهي تا ۱۰ سال سابقه مفيد جهت نظارت در استان هرمزگان
۶ مهندس ناظر تاسيسات برق ساختمان و محوطه تا ۱۰ سال سابقه مفيد جهت نظارت در استان هرمزگان
۷ مهندس ناظر مكانيك تاسيسات ساختمان و محوطه تا ۱۰ سال سابقه مفيد جهت نظارت در استان هرمزگان
۸ كارشناس ارشد معماري با تجربه هاي بالا ۵ سال مسلط به تهيه نقشه هاي اجرايي معماري فاز ۲ و آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط

افراد بومي جهت انتخاب در الويت مي باشند، داوطلبين مي توانند رزومه حاوي سوابق تحصيلي و حرفه اي خود را به آدرسresume@daryabandar.com

طراحی و پیاده سازی :