1398/06/13

 يك شركت معتبر پيمانكاري جهت پروژه اي در قشم از رديفهاي شغلي ذيل دعوت مينمايد
1- مسئول HSEبا مدرك كاملا مرتبط ساكن جزيره قشم
۲- كارشناس دفتر فني و كنترل پروژه مسلط به ضوابط حوضه نفت و گاز و نرم افزارهاي P6,MSP,CAD,OFFICE 

لطفا افراد واجد شرايط رزومه خود را به آدرس ايميل ذيل ارسال فرمايند
Petrojob1398@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :