1398/06/09

شركت دارانامهر (يك شركت توليدي معتبر) در زمينه صنعت نوشيدني جهت تكميل كادر كارخانه خود واقع در استان مركزي، شهرك صنعتي نوبران ساوه از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

سرپرست انبار آقا
سن: 25-40
مدرك تحصيلي: ديپلم انبارداري به بالا
داراي حداقل 3 سال سابقه كار در انبارداري
آشنايي باسيستم حسابداري انبارداري نظير LIFO – FIFO ، ميانگين قيمت تمام شده و…
آشنايي با مفاهيم اوليه كنترل موجودي و فرمها، شمارش و طبقه بندي كالا .
توانائي جسمي خوب و سالم .
شرايط عمومي: ارائه سرويس روزانه رايگان از شهرستان ساوه به شهرك صنعتي نوبران
ارائه صبحانه و نهار روزانه رايگان
پرداخت حقوق و مزايا مناسب / بيمه / امور رفاهي و انگيزشي
اپراتور خط توليد

(دستگاه پركن) - آقا
سن: 18 – 35
مدرك تحصيلي: ديپلم فني به بالا
داراي حداقل 1 سال سابقه كار مرتبط در مباحث فني
آشنا با دستگاه پركن(فيلر)
ترجيحاً آشنا به فرايند توليد صنايع نوشيدني
شرايط عمومي: ارائه سرويس روزانه رايگان از شهرستان ساوه به شهرك صنعتي نوبران
ارائه صبحانه و نهار روزانه رايگان
پرداخت حقوق و مزايا مناسب / بيمه / امور رفاهي و انگيزشي
3 اپراتور خط توليد

(دستگاه ليبل زن) - آقا
سن: 18 – 35
مدرك تحصيلي: ديپلم فني به بالا
داراي حداقل 1 سال سابقه كار مرتبط در مباحث فني
آشنا با دستگاه ليبل زن
ترجيحاً آشنا به فرايند توليد صنايع نوشيدني
شرايط عمومي: ارائه سرويس روزانه رايگان از شهرستان ساوه به شهرك صنعتي نوبران
ارائه صبحانه و نهار روزانه رايگان
پرداخت حقوق و مزايا مناسب / بيمه / امور رفاهي و انگيزشي
اپراتور خط توليد - (دستگاه سيدل) - آقا
سن: 18 – 35
مدرك تحصيلي: ديپلم فني به بالا
داراي حداقل 1 سال سابقه كار مرتبط در مباحث فني
آشنا با دستگاه سيدل
ترجيحاً آشنا به فرايند توليد صنايع نوشيدني
شرايط عمومي: ارائه سرويس روزانه رايگان از شهرستان ساوه به شهرك صنعتي نوبران
ارائه صبحانه و نهار روزانه رايگان
پرداخت حقوق و مزايا مناسب / بيمه / امور رفاهي و انگيزشي

محل كار: كارخانه شهرك صنعتي نوبران
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان شغلي درخواستي در قسمت  Subject به آدرس ايميل درج شده ارسال نمائيد:

Email:  hr@daranamehr.com

طراحی و پیاده سازی :