1398/06/04

 شركت توليدي مبين نورسازان ماد به يك نفر خانم حسابدار با 5 سال سابقه در شركت هاي توليدي آشنا به سيستم سپيدار و كليه امور مالي   و حسابداري نيازمند است.  
employ.mobin@gmail.com
شماره فكس: 22270433

طراحی و پیاده سازی :