1398/06/04

شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه هاي اتمي (سهامي خاص) در نظر دارد نيروي انساني موردنياز و واجد شرايط خود را در مشاغل كارداني و كارشناسي ارشد از بين فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد بر اساس ضوابط و مقررات استخدامي شركت و از طريق آزمون كتبي و ساير مراحل استخدامي، جهت كار در نيروگاه اتمي بوشهر دعوت به همكاري نمايد داوطلبين محترم جهت كسب اطلاع و ثبت نام به آدرس www.hrtc.ir  مراجعه نمايند زمان ثبت نام از تاريخ 98/06/04لغايت98/06/11به مدت يك هفته مي باشد.

طراحی و پیاده سازی :