1398/05/31

نمايندگي تويوتا-قناد جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مكانيك آقا 

   نظم و ديسيپلين بالا
   روحيه كار تيمي قوي
   حداقل ديپلم مكانيك
   حداقل يك سال سابقه كار در كنندگي خودرو

برقكار آقا 

   نظم و ديسيپلين بالا
   روحيه كار تيمي قوي
   حداقل ديپلم مكانيك
   حداقل يك سال سابقه كار در كنندگي خودرو

   ساعات كار ۸ الي ۱۸
   ساعت استراحت ۱۳ الي ۱۵
   حقوق اداره كار

داوطلبان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال كنند 
آدرس ايميل: ghanad@irtoya.com
 

طراحی و پیاده سازی :