1398/05/31

يك شركت واقع در شهرك صنعتي اشتهارد جهت تكميل كادر خود در استان البرز از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

سرپرست انبار يك نفر/آقا 

   فوق ديپلم
   سن بين 
بيست و پنج تا سي و پنجسال
   سابقه كار پنج سال
   مسلط به يكي از برنامه هاي انبار مانند: رايورز، سپيدار، همكاران
   ساكن اشتهارد يا بوئين زهرا


ز متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

آ hrz085638@gmail.com
 

طراحی و پیاده سازی :