1398/05/31

 يك شركت جهت تكميل كادر كارشناسي خود، به يك مهندس معدن جهت كار در زاهدان نيازمند است. كارجويان محترم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
csb.resume@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :