1398/05/26

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان خراسان رضوي از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس حوزه ي بازار سرمايه (بورس و…) 

   مبتدي و حرفه اي علاقه مند به بازار هاي سرمايه (بورس و….) داخل و خارج كشور

افراد كمال گرايي كه زمينه مناسب تري براي مطالعه و پژوهش دارند در اولويت مي باشند.

داوطلبان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال كنند

آدرس ايميل: y.nafise71@gmail.com
 

طراحی و پیاده سازی :