1398/05/26

 يك شركت معتبر واقع در تبريز جهت تكميل كادر خود به همكاري رده هاي شغلي زير نيازمند است.

🔻طراح وب سايت مسلط به front end
🔹تمام وقت و يا دوركاري خانم يا آقا
با حقوق بسيار عالي و بيمه در يك شركت معتبر تبليغاتي

🔻منشي خانم
🔹با روابط عمومي بالا
🔹مسلط به آفيس، امور بيمه و دارايي.
با حقوق عالي و بيمه در يك شركت معتبر تبليغاتي

🔻متصدي چاپ بنر
🔹مسلط به فتوشاپ، كورل
🔹آشنايي با دستگاه هاي چاپ ديجيتال
با حقوق عالي و بيمه در يك شركت معتبر تبليغاتي

لطفا رزومه خود را به ايميل اعلام شده ارسال نماييد.

1000e3it@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :