1398/05/26

 يك شركت معتبر توليدي در زمينه فويل آلومينيوم واقع در بوئين زهرا جهت تكميل كادر خود در استان قزوين از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مسئول فني آقا
با مدرك كارشناسي صنايع غذايي يا شيمي كاربردي

متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

najafkhani.mehdi@yahoo.com

طراحی و پیاده سازی :