1398/05/26

شركت سيليكون ناب بسپار جهت تكميل كادر خود در استان قزوين از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارگر توليد آقا 

   حداقل ۲ سال سابقه كاري مرتبط
   حداكثر سن ۳۵ سال
   محل سكونت قزوين و محمديه

ساير شرايط موثر در گزينش:

   داراي روحيه تعامل و همكاري
   داراي ديد و مهارت هاي فني مناسب 

توجه: درج كد شغلي OW-02 براي اين سمت الزامي مي باشد.
كارگر فني توليد آقا 

    ليسانس مكانيك، برق ،ساخت و توليد، طراحي صنعتي
   حداقل۳ سال سابقه كاري مرتبط
   حداكثر سن ۳۵ سال
   محل سكونت قزوين و محمديه

ساير شرايط موثر در گزينش:

   مهارت نقشه خواني و ساخت
   تسلط به فرآيندهاي نگهداري و تعميرات و برنامه ريزي PM
   داراي مهارت اجرايي در زمينه ساخت و توليد
   داراي ديد و مهارت هاي فني مناسب(تراشكاري،جوشكاري، قالبسازي)
   داراي روحيه تعامل و همكاري
   داراي ديد و مهارت هاي فني مناسب 

توجه: درج كد شغلي OE0-6 براي اين سمت الزامي مي باشد.

شرايط عمومي : رفتار سازماني مناسب ، متعهد ، مسئوليت پذير ، منظم ، خلاق ، پيگيري امور


از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر رديف شغلي به آدرس ايميل زير ارسال كنند.
آدرس ايميل: cvqz1122@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :