1398/05/22

 يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان البرز از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس it يك نفر/ آقا 

   جهت كار در واحد IT
   با تجربه ۵ سال سابقه كاري مرتبط
   با تخصص: ESX
   سرويسهاي مايكروسافت
   ميكروتيك
   آشنايي با Mail Server

از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال كنند.
آدرس ايميل: tak.jobs@outlook.com