1398/05/22

 شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای استخدامی تعداد ۴۰ نفر را از بین دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از بالاترین نمره استخدام می نماید.

شرایط عمومی

-۱ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
-۲ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-۳ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-۴ نجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم
تبصره : معافیت پزشکی مشروط به اینکه سلامت جسمانی و روانی و.. مورد تائید شرکت باشد .
-۵ عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
-۶ نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
-۷ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند
-۸ دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی موضوع بند الف
-۹ عدم داشتن منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها -۱۰ احراز صلاحیت های عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

مهلت ثبت نام : ۱۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۹۸ 

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

طراحی و پیاده سازی :