1398/05/19

 يك شركت مهندسي جهت همكاري  و فعاليت در سايت عسلويه از مديريت ها و كارشناسان مهندسي شيمي باتجربه حداقل 10 سال در زمينه  نظارت ،راه اندازي واحدهاي يوتيليتي ، تصفيه خانه ها و واحدهاي آب و ساير دعوت به عمل مي آورد.

لطفا متقاضيان رزومه خود را به ايميل ذيل ارسال نمايند:

karpetrosupply@gmail.com
 

طراحی و پیاده سازی :