1398/05/19

يك  شركت معتبر عمراني در استان كرمان دعوت به همكاري مي نمايد: 
كارشناس ايمني ( Hse ) -  آقا 
➖با تحصيلات مرتبط 
➖حداقل 5 سال سابقه كار (در زمينه پروژه هاي آب و فضلاب ، ساختماني ...)

ارسال رزومه: alirezayarshenas.1361@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :