1398/05/07

 • تاریخ انقضا 1398/6/10        

   يك واحد توليدي در جاده مخصوص كرج افراد زير را به همكاري دعوت مي نمايد.

  ۱- مهندس صنايع مسلط به برنامه ريزي توليدو سفارشات 

  ۲- مسئول برنامه ريزي ، طرح ، مواد

  ايميل    m.ara.joboffer@gmail.com

   


طراحی و پیاده سازی :