1398/04/31

تاریخ انقضا 1398/5/10

 

 شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در نظر دارد به منظور شناسايي و بكارگيري نيروي قراردادي از افرادبومي سيرجان و بردسير به تفكيك، از طريق شركت هاي تامين نيرو در قسمت هاي آتشنشاني، اورژانس، ايمني و بهداشت حرفه اي از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي، روانشناختي و گزينش جذب نيرو نمايد.

افرادي كه متقاضي شركت در آزمونمي باشند، مي توانند براي ثبت نام از تاريخ 98/۰۴/26 تا تاريخ 4 /98/5به آدرساينترنتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف (www.karasa.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي وبا توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

آتش نشان  - ديپلم    -   حداكثر سن قابل پذيرش ۲۸ سال- قدحداقل ۱۷۰ سانتي متر-bmi مناسب- انجام آزمون تئوري و تستبدني-كارت پايان خدمت يا معافيت خدمت غير پزشكي- دارا بودن گواهينامه پايه يكالزامي است- داشتن مدرك قهرماني دريكي از رشته هاي رزمي ويا تعهد ۶ ماهه برايدريافت آن(درصورت قبولي در آزمون)الزامي مي باشد.
تكنسين فوريت هايپزشكي    الويت اول: فوق ديپلم فوريت هاي پزشكي الويت دوم: فوقديپلم هوشبري   -  حداكثر سن قابل پذيرش ۲۸ سال- bmi مناسب- كارت پايان خدمت يا معافيت خدمت غيرپزشكي- استعلام از مراكز اورژانس ۱۱۵ به منظور عدم اشتغال در مكان ديگر- متقاضياناين دو گروه مي بايست تعهدات قانوني (دوره طرح مربوط، سربازي و …) را سپري كرده ومدارك مستند آن را ضميمه نمايند.
كارشناس ايمني  - كارشناس رشته هاي:

1صنايعگرايش ايمني صنعتي

۲- مهندسي بهداشت حرفه اي

۳- مهندسي ايمني وحفاظت كار

4كارشناس سلامت ايمني و محيط زيست

hse۵- مهندسي تكنولوژي ايمني

۶- مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني

7مهندسي ايمني صنعتي و محيط كار    – حداكثر سن قابل پذيرش ۳۰ سال-حداقل ۲ سال سابقه كار
كارشناس بهداشت حرفه اي - مهندسي بهداشت حرفه اي  -  حداكثر سن قابل پذيرش ۳۰ سال

شرايط شركت در آزمون:

۱- شرايط عمومي:

۱-۱- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

۱-۲- تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

۱-۳- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويامعافيت دائم غير پزشكي

۱-۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقهمحكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد. (با تاييدمراجع ذي‌صلاح)(۱-۵- عدم تعهد اشتغال در دستگاه ها، موسسات و شركتهاو كليه نهادها و ارگان­ هابه هر شكل ممكن

۱-۶- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني بهتاييد امور ايمني و بهداشت شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان

۱-۷- عدم اعتياد به هر گونه مواد مخدر و روانگردان و… (با تاييد مراجع ذي صلاح(

۲- شرايط سني

۲-۱- حداكثر سن مجاز براي داوطلبان ديپلم و فوق ديپلم۲۸ سال (متولدين ۷۰/۰۵/۰۴و بعد از آن) براي داوطلبان ليسانس ۳۰ سال (متولدين۶۸/۰۵/۰۴ و بعد از آن) مي­باشد.

۲-۲- مدت زمان خدمت سربازي به حداكثر سن مجازداوطلبان افزوده خواهد شد.( داوطلبيني كه خدمت سربازي گذرانده اند، ۲ سال به شرطسني شان افزوده ميگردد(

۲-۳- به ازاي هر سال سابقه كار معتبر و مرتبط درواحدهاي پيمانكاري شركت جهان فولاد سيرجان­ كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد،يك سال و حداكثر ۵ سال به حداكثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.

۲-۴- شرط حداكثر سن در خصوص ايثارگران با رعايت مواردذيل افزايش مي يابد :

۲-۴-۱- داوطلباني كه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل به صورت داوطلب خدمت نمودند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين در صورت مجروحيت مدت بستري شدن و يا استراحت پزشكي آنان به حداكثر سن اضافه مي‌شود.

۲-۴-۲- داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي به اسارت دشمنبعثي و يا گروههاي ضد انقلاب درآمده‌اند به ميزان مدت اسارت و حضور در جبهه به حداكثر سن اضافه مي‌شود.

۲-۴-۳- افراد خانواده شهدا و جاويدالاثرها(همسر وفرزندان)، جانبازان بالاي ۲۵ درصد و آزادگان به ميزان ۵ سال به حداكثر سن اضافه مي‌شود.

۲-۵- در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن داوطلبان براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم از ۳۰ سال و ليسانس از ۳۲ سال نبايستي تجاوز نمايد.

۳- شرايط بومي بودن

براي متقاضيان استخدام به افراديبومي اطلاق مي‌گردد كه داراي يكي از شرايط زير باشند:

۱- محل سكونت حداقل ۴ سال گذشته متقاضي در يكي ازتوابع شهرستان سيرجان يا بردسير باشد.( نامه به تاييد شوراي شهر الزامي است)(۲- محل تولد/محل صدور شناسنامه فرد متقاضي يا همسرمتقاضي يكي از توابع شهرستان سيرجان يا بردسير باشد.

۳- طي نمودن حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از توابع شهرستان سيرجان يابردسير باشد.

۴- داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار (۴ ) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان هاي محل مورد تقاضا براي استخدام راداشته باشند .

۴- شرايط معدل:

۴-۱- داشتن حداقل معدل كل ۱۲ براي متقاضيان ديپلم وحداقل معدل كل ۱۳ براي ساير مقاطع

۵- شرايط مدرك تحصيلي:

۵-۱- مدارك دانشگاهي كساني براي شركت در آزمون قابلقبول است كه از طريق آزمونهاي سراسري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي موفق به ورودشده باشند و يا از دانشگاههاي معتبر خارج از كشور، مدارك مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري را دريافت كرده باشند.

۵-۲- دارا بودن مدرك تحصيلي و يا گواهي فراغت ازتحصيل كه در آن مقطع، رشته و گرايش تحصيلي، معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد.

۵-۳- تاييد مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه­هاي آزاداسلامي از سوي دفتر امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي آن دانشگاه و فارغ التحصيلان خارج از كشور از طرف وزارت علوم تحقيقات و فناوري، الزامي است.

۵-۴- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نورمي بايست از طريق سازمان مركزي پيام نور و با درج پذيرش از طريق آزمون سراسري و باذكر معدل كل صادر گرديده باشد.
تذكر: داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ فراغت از خدمت نظام وظيفه و كارت معافيت دائم ­آنان بعد ازتاريخ ۹۸/۰۵/۰۴باشد به هيچ وجه مورد پذيرش قرار نمي گيرد.

با توجه به اين­كه پذيرش افرادبراي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصيلات اعلام شده مي­باشد. لذا پذيرفته شدگان نهايي مي­بايست صرفا با شرايط و مدارك تحصيلي پذيرش شده به كار در شركت مشغول گردند. و هيچ­گونه مدرك تحصيلي بالاتر از شرايط اعلام شده و پذيرش شده قابل قبول واعمال نمي­باشد.

۶- اولويتهاي جذب:

۶-۱- اختصاص ۱۰% كل پذيرفته شدگان به افراد درجه يك خانواده معزز شاهد و جانبازان بالاي ۲۵% مي باشد مشروط بر اين كه حداقل ۶۰% كل امتياز نفر اول پذيرفته شده در آزمون را كسب كرده باشد.

۶-۲- در شرايط مساوي اولويت با افرادي است كه دارايمعدل بالاتري هستند.

۷- نحوه ثبت نام و مهلت آن:

داوطلبان از تاريخ درج اين آگهيحداكثر تا پايان روز جمعه ۹۸/۰۵/۰۴ فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت درآزمون ثبت نام نمايند. (مهلت مذكور قابل تغيير نخواهد بود).)۷-۱- مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن

۷-۲- واريز مبلغ ۷۰۰،۰۰۰ ريال (هفتصد هزارريال) بهصورت الكترونيكي به‌عنوان حق ثبت نام در آزمون.

*وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
تبصره ۱ : هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را دارد.

۷-۳- داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذيل را اسكنكرده و فايل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند. (حجم عكس ۴×۳ نبايدبيشتر از ۴۰ كيلوبايت و بقيه موارد اسكن شده نبايد بيشتر از ۸۰ كيلوبايت باشدعكس داوطلب ۴×۳

شناسنامه

كارت ملي

كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائمغير پزشكي

مدرك فارغ التحصيلي

مدارك مربوط به سابقه كار به تاييد سازمان تاميناجتماعي

مدرك بومي بودن

مدارك ايثارگري موضوع بند ۲

مدرك دوره طرح گذرانده مرتبط به رشته هاي فوريتهاي پزشكي و هوش بري

گواهينامه پايه يك براي مشاغل آتشنشان

مدرك حداقل ۲ سال سابقه كار جهت رشته هاي كارشناس ايمني

۷-۴- ثبت تكميل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق بافرم موجود در سايتwww.karasa.ir به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي‌باشد.(دريافت كد رهگيري به منزله تاييد نهايي ثبت نام نمي باشد.۷-۵- داوطلبان بايد پس از ثبت نام به سايت مذكورمراجعه كرده با ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي(تاييد شده) خود مطلع شوند وجهت چاپ صفحه تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نماييد.

۷-۶- تاريخ دريافت كارت ورود به جلسه، زمان، مكان ونحوه برگزاري آزمون در سايت مذكور اعلام مي­ گردد.

تبصره ۲ : لازم است داوطلبانگرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت درستياطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتايج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته شده و كپي آنها را به همراه داشته باشند.
۸- نحوه برگزاري آزمون:

۸-۱- آزمون بصورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد.

۸-۲- آزمون كتبي هر رشته از دروس عمومي (شامل هوش،معارف اسلامي و اطلاعات عمومي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات) و سوالات تخصصي شامل دروس تحصيلي تخصصي رشته دانشگاهي مورد نظر خواهد بود.

۸-۳- امتياز آخرين نفر پذيرفته شده نبايد از ۶۰ درصدامتياز نفر اول كمتر باشد.

تبصره: اقليت هاي مذهبي ازپاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمونتوزيع مي شود.
۹- توضيحات مهم :

۹-۱- چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غير واقعي در فرمثبت نام اقدام به شركت در مصاحبه نمايد، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدي (حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار) موضوع بكارگيري وي منتفي و درصورت لزوم مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

۹-۲- بديهي است قبولي در مصاحبه حضوري به منزله جذبنهايي فرد نمي باشد بلكه مراحل جذب شامل قبولي در مصاحبه تخصصي و روانشناختي،آزمون عملي و معاينات پزشكي و تاييد فرد توسط كميسيون مربوطه و قبولي در گزينش ميباشد كه در صورت پذيرش داوطلب در هر كدام از مراحل قيد شده از ايشان جهت انجاممراحل بعدي دعوت به عمل خواهد آمد.

۹-۳- كليه مشاغل عملياتي بوده و افراد متقاضي بايد ازنظر جسماني و فيزيكي توانايي انجام كار در مشاغل مورد نياز را دارا باشند.

۹-۴- محل شركت جهان فولاد سيرجان واقع در كيلومتر۵۰جاده شيراز – سيرجان و كارخانه نورد بردسير واقع در ابتداي جاده بردسير كرمان ميباشد و نحوه اشتغال و محل خدمت افراد را شركت تعيين مي كند

۹-۵- چنانچه داوطلب در شركت معدني و صنعتي گل گهر ويايكي از شركتهاي پيمانكار و همكار شركت معدني و صنعتي گل گهر ويا شركت هاي منطقه گلگهر و يا ميدكو شاغل باشد، ضروري است قبل از ثبت نام از شركت قبلي استعفا دادهباشد؛ در غير اينصورت قبولي وي در آزمون كان لم يكن تلقي مي گردد.

۹-۶- متقاضيان فوريت هاي پزشكي و هوش بري مي بايست تعهدات قانوني (دوره طرح مربوط، سربازي و …) را سپري كرده و مدارك مستند آن راضميمه نمايند.

۹-۷- متقاضيان آتشنشان بايستي داراي مدرك قهرماني دريكي از رشته هاي رزمي ويا تعهد ۶ ماهه براي دريافت آن(درصورت قبولي در آزمون) راداشته باشند.
۱۰- دريافت كارت آزمون:

۱۰-۱- دريافت كارت ورود به جلسه براي داوطلبان، ازطريق سايت مذكور طبق كد رهگيري ارائه شده، در تاريخهاي تعيين شده امكان‌پذير است.

۱۰-۲- محل و زمان دقيق آزمون همزمان با دريافت كارت درسايت قابل مشاهده است.
۱۱- اعلام نتايج آزمون :

۱۱-۱- نتايج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاريمصاحبه متعاقباً از طريق سايت مذكور (www.karasa.ir) اعلام خواهد شد.

۱۱-۲- داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانندبا شماره تلفن ۶۶۵۶۰۴۶۵ -۶۶۵۳۰۰۴۳- ۰۲۱ تماس حاصل نمايند.

                               برايثبت نام و دريافت اطلاعات بيشتر اينجا را  كليك نماييد


طراحی و پیاده سازی :