1398/04/26

   تاریخ انقضا 1398/5/10

 

  يك شركت توليدي معتبر و داراي سابقه در مشهد اقدام به استخدام متقاضيان با تخصص هاي زير نموده است.
🔻عناوين شغلي
🔹مدير تضمين كيفيت
🔹مدير توليد
🔹سرپرست قالبسازي
🔹سرپرست توليد
🔹كارشناس تداركات
🔹انباردار
🔹اپراتور فرز CNC
🔹اپراتور تراش CNC
🔹مسئول كنترل ابزار و قالب‏ ها

متقاضيان رزومه كاري كامل خود را از طريق ايميل زير ارسال نمايند.
ايميل     job.m.company@gmail.com


طراحی و پیاده سازی :