1398/04/26

    تاریخ انقضا 1398/4/3 1  

يك شركت بازرگاني بين المللي جهت تكميل سرمايه انساني خود درعناوين شغلي و با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد

مسئول فني (جهت واردات مواد غذايي)

داراي مدرك كارشناسي در رشته صنايع غذايي و رشته هاي مرتبط

حقوقدان

داراي مدرك دكتري در رشته هاي حقوق خصوصي

و تجارت بين الملل

تسلط كامل به نرم افزارهاي  office

شرايط مشترك :

حداقل سه سال سابقه كار مرتبط

حداقل سن 30 سال 


 
متقاضيان محترم رزومه خودرا حداكثر تا تاريخ 1398/6/01به آدرس   HR95.job@gmail.com

ارسا ل نمايند.


طراحی و پیاده سازی :