1398/04/13

  تاریخ انقضا 1398/4/25  

 دعوت به همكاري در شركت معتبرتوليدي در صنعت قطعات خودرو 

كارشناسفروش  -  فوق ديپلم  -  2 سال سابقه كار - آقا  - آشنايي با بازار قطعات خودرو -   تهران
كارشناس منابع انساني و  امور اداري    ليسانس     3 سال    آقا    مسلط به امور كارگزيني  و پرسنلي  -   پاكدشت
كارشناس بازرگاني خارجي     ليسانس     2 سال    آقا     مسلط به زبان انگليسي   تهران 
كارشناس بازرگاني     ليسانس مكانيك         2 سال    آقا    مسلط به فنون مذاكره     تهران 
متقاضيان مي توانند رزومه خود را به آدرس  empsa@yahoo.com  ارسال نمايند.

 


طراحی و پیاده سازی :