1398/04/13

  تاریخ انقضا 1398/4/25 

 

موسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا 
به سرطان
 ( محك)، در مشاغل ذيل استخدام ميكند:

كارشناس آزمايشگاه

كاردان يا كارشناس 
علوم آزمايشگاهي

2 سال سابقه كار 
مرتبط

كارشناس تغذيه

كارشناس/ ارشد علوم 
تغذيه

حداقل 2 سال سابقه 
كار بيمارستاني

كارشناس بهداشت

حرفه اي

كارشناس كاردرماني

2 سال سابقه كار 
مرتبط ترجيحا خانم


* متقاضيان رزومه كاري خود را 
از طريق آدرس اينترنتي
 HR.ORG charity@mahak و يا شماره فكس 
22485456 به اين موسسه ارسال نمايند.

طراحی و پیاده سازی :