1398/04/13

   تاریخ انقضا 1398/4/25     

 شركت پخش بيژن در راستاي تكميل نيروي انسانيخود در تهران ،  افراد واجد شرايط زير را با شرايط مناسب دعوت به همكاري مينمايد
1   مسئول فروش البرزلاين 2   - مدركتحصيلي ليسانس يا بالاتر /MS-Office مسلط به نرم افزارهاي /مسلط به اصول سرپرستي وتجربه كار مسئول شعبه /حداقل سه سال سابقه كار فروش سلولزي و بهداشتي
2   سرپرست بازاريابي    مدرك تحصيلي ليسانس دررشته هايمرتبط با بازاريابي/ آشنايي با بازار ايران و مفاهيم عملي بازاريابي و تحقيقات بازار /تسلط بر نرم افزار هاي آفيس و نرم افزار هاي آماري /مسلط بر بازاريابي ديجيتال و توانايي تدوين كمپين هاي تبليغاتي /سابقه كار : سه سال در حوزه ماركتينگ در صنايع FMCG
3   سرپرست Trade marketing   مدرك تحصيلي ليسانس /تسلط بر بازار ايران و داراي قدرت ارزيابي رقباو توانايي ارائه راهكار هاي موثر / سابقه كار : حداقل دو سال در حوزهTrade marketing در صنايع FMCG
4   سرپرست Consumer Marketing   مدرك تحصيلي ليسانس/آشنايي كامل با مفاهيم عملي مصرف كننده و نرمافزار هاي آماري /تسلط بر نرم افزار هاي office/ داراي قدرت تحليل رفتار مصرفكننده
سابقهكار : حداقل دو سال در حوزه ماركتينگ در صنايعFMCG
5   كارشناس بازرگاني    مدرك تحصيلي ليسانس مديريت بازرگاني يا صنايع غذايي / Ms-office مسلط به نرم افزار هاي /مسلط به فنون مذاكره وروابط عمومي قوي /توانايي اعزام به ماموريت شهرستان /حداقل 3 سال تجربه كاري مرتبط
6   كارشناس اداري    مدرك تحصيلي ليسانس اولويت با رشته هاي مديريت /مسلط به اموركارگزيني و پرسنلي / Excell به ويژهMS-office مسلط به نرم افزارهاي آشنايي با قوانين بيمه تامين اجتماعي و بيمه تكميل درمان
7   مسئول فروش هوركا    مدرك تحصيلي ليسانس يابالاتر/آشنايي كامل با فروش سازماني
MS-Officeآشنايي كامل با نرم افزار هاي/مسلط به برنامه ريزي فروش
شرايط عمومي : داشتن رفتار سازماني مناسب ، متعهد ، مسئوليت پذير ، منظم
ازمتقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
به رزومه هاي فاقد عنوان شغلي ترتيب اثر داده نمي شود
 آدرس ايميلHR@bijan-ds.com   

 


طراحی و پیاده سازی :