1398/04/06

    تاریخ انقضا  1398/4/25

 

  يك شركت فني و مهندسي فعال درحوزه نفت، گاز و انرژي هاي نو جهت تصدي شغل حسابداري و مالي خود دعوت به همكاري مينمايد
 
فارغ التحصيل با معدل بالاتر از 15 در كارشناسي و 16 در كارشناسي ارشد

مهارت هاي مورد نياز: تسلط نسبي به زبان انگليسي-حداقل سه سال سابقه به عنوان كارشناس حسابداري يا مدير مالي و مسلط به نرمافزارهاي و office - سپيدار و همكاران سيستم-تسلط به آخرين قوانين مالياتي و دفتر نويسي مالياتي

8 . 1 ساعت كار روزانه و پرداخت به موقع حقوق
2 . ويژگيهاي شخصيتي: روابط عمومي خوب-برون گرا- روحيه كار تيمي- رهبر و خلاق- منظم-همكاري مستمر با ساير كاركنان و بخش ها -ظاهر آراسته و متناسب با محل كار
 3. توانايي حداقل 5 سال همكاري دايم
4 . محل خدمت در شهر ياسوج مي باشد ولي در صورت تشخيص شركت، فرد مي بايست آمادگي اعزام به ساير مناطق كشور جهت حضور در پروژه هاي شركت و پيگيري امور لازم كاري را داشته باشد.

 ارسال رزومه به آدرس پست الكترونيكي   pegrecruit.int@gmail.com


طراحی و پیاده سازی :