1398/04/06

 تاریخ انقضا   1398/4/25

 يك شركت صنايع غذايي معتبر واقع در استان البرز، هشتگرد در راستاي تكميل كادر پرسنلي خود از افراد واجدشرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

۱     كارشناس حسابداري    آقا     ۲۵ الي ۳۵     حسابداري-مديريت مالي     

    تسلط به نرم افزارهاي اكسل، همكاران سيستم، راهكاران سيستم
   داراي حداقل ۵ سال سابقه كار مرتبط

۲     تكنسين تاسيسات    آقا     ۲۵ الي ۳۵      تاسيسات-مكانيك سيالات     

   داراي سابقه كاري مرتبط

 از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر رديف شغلي مورد نظر به آدرس ايميل زير ارسال كنند.
آدرس ايميل   recruitment.hr.1398@gmail.com 

 


طراحی و پیاده سازی :