1398/03/25

 تاریخ انقضا 1398/4/10

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوري جهتتكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.


تحليلگر كسب و كار 
الزامات: داراي تجربه كافي در نوشتن طرح امكان سنجي و گزارش كسب و كار - آشنا با صورت هاي مالي، مطالعات بازار و زبان انگليسي

شايستگيها:
  مسئوليت پذير و متعهد نسبت به مجموعه
  توانايي مديريت و اولويت بندي امور
  نظم فكري
  نظم در امور
  تعامل مناسب همراه با پيگيري
  قدرت ارائه و بيان خوب
  مشتاق به يادگيري، انعطاف پذير و شنوا نسبت به تجربه هاي گذشته
  تمايل به كار تيمي و داشتن تفكر جمعي
  انعطاف پذيري در تصميم گيري
  مسلط نويسي
  آشنا با مفاهيم مالي و تحليل صورت هاي مالي
  آشنا به مفاهيم مطالعه بازار
  آشنا به زبان انگليسي جهت مطالعات بازار خارجي
  تسلط بالا در word، excel و PowerPoint
  رشته هاي تحصيلي: مهندسي صنايع، MBA و رشته هاي مرتبط

داوطلبان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال كنند.
لطفارزومه ها عكس دار باشند و حقوق مدنظر نيز در رزومه ذكر شود.
آدرس ايميل    Hire.1398@gmail.com


طراحی و پیاده سازی :