1398/03/25

تاریخ انقضا 1398/3/30 

يك شركت فعال در زمينه توليد كود و سموم كشاورزي به دنبال جذب نيروي باتجربه و با حداقل مدرك ليسانس در گرايش هاي خاك شناسي و گياه پزشكي با حداقل 3 سال سابقه كاردر زمينه سموم و كود و همچنين جذب نيروي اداري با حداقل مدرك ليسانس در رشته رياضي كاربردي جهت كاردر دفتر تهران ميباشد، علاقه مندان مي توانند رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
resumea896@gmail.com       


طراحی و پیاده سازی :