1398/03/25

 

تاریخ انقضا 1398/4/10

يك شركت معتبر در زمينه توليد سموم و كودهاي شيميايي كشاورزي به منظور تكميل كادر خط توليدواقع در شهرزاهدان با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس/ كارشناس ارشد مهندسي صنايع آقا، حداكثر سن 30 سال 
متقاضيان رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
resume.zah.677@gmail.com


طراحی و پیاده سازی :