1398/02/04

تاریخ انقضا  1398/2/12

يكشركت معتبر توليدي جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مدير برنامه ريزي 

   با سابقه مفيد و تحصيلات مرتبط - ساكن منطقه
نقشه كش صنعتي
كمك قالبساز
محل كار در شهرك صنعتي عباس آباد
از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايندد.

آدرس ايميل   haftgohar1379@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :