1398/02/04

 

یک شرکت ساختمانی محدوده شرق تهران جهت تکمیل کادر مهندسی خود دعوت به همکاری می نماید.

۱- مهندس تاسیسات مکانیکی tehran2019mec@gmail.com

۲- مهندس تاسیسات برقی:tehran2019elc@gmail.com

۳- مهندس معمار tehran2019arc@gmail.com

۴- دفتر فنی tehran2019tech@gmail.com

۵- مهندس اجرا tehran2019str@gmail.com

۶- HSE 

   tehran2019hse@gmail.com

منبع: نیازمندی های همشهری تهران


طراحی و پیاده سازی :