1398/02/04

   تاریخ انقضا    1398/2/12

يكشركت پيمانكاري در تهران به يكنفر مهندس برق جهت دفتر فني باپنج سال سابقه كار مفيد نيازمند است.

آدرس ايميل    engineering.chad@gmail.com


منبع : بازار کار

طراحی و پیاده سازی :