1398/01/27

          تاریخ انقضا  :1398/1/31

گروه صنعتي آذين خودرو جهت تكميل كادر خود در استان البرز از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

۱ كارشناس لجستيك آقا كارشناسي/كارشناسي ارشد مهندسي صنايع 

  تسلط به امكان سنجي توليد،زمان سنجي،گزارش گيري و كنترلتوليد،سيستم هاي مديريت كيفيت
  آشنايي با برنامه ريزي توليد در صنعت خودرو سازي

۲ رئيس حسابداري مالي آقا كارشناسي/كارشناسي ارشد حسابداري 

  مسلط به قوانين مالياتي و بيمه اي،استانداردهاي حسابداري
  مسلط به حسابداري خريد و فروش

۳ كارشناس حسابداري صنعتي آقا كارشناسي حسابداري صنعتي 

  آشنا به قوانين مالياتي و استانداردهاي حسابداري
  مسلط به قيميت تمام شده و آناليز قيمت

۴ كارشناس منابع انساني و اداري خانم كارشناسي/كارشناسي ارشد مهندسيصنايع يا مديريت 

  تسلط به مباحث HRM
  آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي
  آشنا به نرم افزار حضور و غياب

۵ مسئول دفتر مدير عامل آقا كارشناسي مهندسي صنايع/كارشناسي مديريت 

  داراي روابط عمومي اجتماعي قوي
  تسلط به تهيه و ارائه گزارشات مديريتي
  پيگيري و هماهنگي امور و جلسات

اولويتها:

  سابقه كار: حداقل پنج سال سابقه كار مفيد و مرتبط ترجيحا در صنعت خودرو
  محل سكونت : كرج و حومه
  تسلط به نرم افزارهاي عمومي و تخصصي مربوطه
  آشنايي با زبان انگليسي


ازداوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال كنند.
آدرس ايميل  azinkhodro@yahoo.com


طراحی و پیاده سازی :