1398/01/27

    تاریخ انقضا 1398/1/31

 شركت گردشگري راههاي آسمان نيليجهت تكميل كادر خود در استان خراسان رضوي از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مينمايد.
1كارشناس حسابداري يكنفر با سابقه كار مفيد
2كارشناس كامپيوتر يكنفر
ازداوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه عكسدار خود را به آدرس ايميل زير ارسال كنند.
آدرس ايميل   estekhdam@mrtiko.com


طراحی و پیاده سازی :